Installatie tips paste the wall

  1. Controleer of de badnummers overeenstemmen. Het is aangeraden op een gelijkkleurige ondergrond te werken.
2. Verwijder het oud behang en bereid de ondergrond voor.
 3. Teken een loodrechte lijn.
 4. Breng de lijm op de wand aan.
 5. Behangbaan droog opplakken en aandrukken.
 6. Hang in rapport.
 7. Bovenkant en onderkant wegsnijden.
   8. Verwijder overtollige lijm.