Grandeco draagt duurzaam ondernemen een warm hart toe en heeft zich daarom geëngageerd in het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Hiermee wil het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en werken rond de thema's People, Planet en Profit.

Onze werkgroep doet er alles aan om actiepunten uit te werken binnen een jaarlijks actieplan.

Reeds 2 maal hebben we de award voor Duurzaam Ondernemen verkregen en zijn hier dan ook erg trots op!

 

2012-2013

2013-2014